Panopticon-Meeting
RECIDIVE OP DE AGENDA: VAN ONDERZOEK TOT BELEID EN PRAKTIJK

Antwerpen, Het Boekenpodium, woensdag 27 mei 2015, 13.30 uur tot 16.30 uur

In mei verschijnt Panopticons themanummmer ‘Recidiveonderzoek in België’. Het onderwerp is dermate belangrijk, dat er een studiemiddag aan wordt gewijd, een eerste ‘Panopticon-Meeting’.

Tijdens de studienamiddag stellen enkele auteurs hun bijdrage voor en reflecteren beleidsmakers en praktijkwerkers over de teksten en meer algemeen over recidive(onderzoek). De bijeenkomst is opgedeeld in twee delen.

Deel 1: Recidive en strafregisterinformatie
Eén van de cruciale kennisbronnen over eerder delinquent gedrag betreft het strafregister van een persoon. In België is voor het eerst een analyse gemaakt van recidive van een grote groep personen op basis van gegevens vanuit het Centraal Strafregister. De resultaten van dat onderzoek worden bij deze gelegenheid gepresenteerd. Met de toenemende Europeanisering en de toegenomen mobiliteit van personen (ook vaak met een gevuld strafregister) rijst de vraag naar wat binnen de EU de beste optie is. De recente keuze binnen de EU om niet over te gaan tot een Europees strafregister met een centrale indexfunctie, komt aan bod, inclusief de gevolgen van die keuze op preventief, (politionele) opsporings- en bestraffingsvlak, evenals op het stuk van vergelijkbare Europese (recidive- en) criminaliteitsstatistiek.

Deel 2: Wat werkt? Recidive na een interventie
In Nederland voert men al ruim een decennium het beleidsprogramma Terugdringen Recidive uit, met een doorgedreven aandacht voor evaluaties na interventies in justitiële sfeer. Tot op heden bestaat in Vlaanderen en België geen gelijkaardige traditie, maar met de toenemende beleidsaandacht voor het beperken van recidive zou dit in een context van slinkende middelen snel kunnen wijzigen. Twee recente studies illustreren de meerwaarde van evaluatieonderzoek in de sfeer van het justitiële. Na de opstart van de Drugbehandelingskamer te Gent is onder meer nagegaan of personen die een traject voor hun middelenproblematiek bij de rechtbank doorlopen, minder recidiveren dan vergelijkingsgroepen. Een andere studie presenteert voor het eerst in Vlaanderen de recidive van een groep geïnterneerden na een behandeling in één van drie medium security afdelingen (Bierbeek, Rekem of Zelzate).

Praktisch

Plaats: Het Boekenpodium, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen
Prijs: € 30,- (incl. btw).