Tien jaar basiswet gevangeniswezen en interne rechtspositie van gedetineerden

Gedurende decennia werd opsluiting geregeld met een haast ondoordringbaar kluwen van omzendbrieven, zonder een duidelijk wettelijk kader.
Gedetineerden hadden geen volwaardige rechtspositie en konden maar hopen op gunsten vanwege de administratie. Het recht achter de gevangenismuren leek in weinig op het recht in de vrije samenleving.

Tien jaar geleden werd de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden gepubliceerd. Een wet met een doordacht penologisch concept en met fundamentele principes voor de regeling van het leven achter de tralies.
Na een decennium is het tijd om een stand van zaken op te maken.

Lantin.jpg

 

3 december 2015

13.30u-13.35u Welkomstwoord – Stephan SVACINA, uitgever
13.35u-13.45u Inleiding studiedag - Luc ROBERT
13.45u-14.05u Het hobbelparcours van de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden – Tom DAEMS
14.05u-14.25u Toekomstige uitdagingen voor het penitentiair tuchtrecht – Vincent EECHAUDT
14.25u-15.00u Koffiepauze
15.00u-15.20u 'Le problème du pont’. Missing links bij de tenuitvoerlegging van de interne en externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf – Luc ROBERT& Veerle SCHEIRS
15.20u-15.40u Tien jaar Basiswet – “Back to Basics” – Sonja SNACKEN
15.40u-16.10u Vragen en discussie
16.10u-16.45u Drink

Praktisch

Plaats: Het Boekenpodium, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen