De beroepsmatige onroerende verhuur: eindelijk rechtszekerheid?

Studienamiddag met Stefan Ruysschaert

Antwerpen, Het Boekenpodium, dinsdag 26 juni 2018, 13.00 uur tot 16.00 uur

De nieuwe optieregeling inzake onroerende verhuur biedt interessante perspectieven en maakt complexe rechtsonzekere constructies overbodig.

In dit seminarie bespreken we de stand van zaken van de komende regeling voor optionele btw op professionele onroerende verhuur waarvan de inwerkingtreding voor 1 oktober 2018 gepland staat.

Aan bod komt onder andere:

 • Wat is de definitie en reikwijdte van communautaire rechtsbegrippen als "gebouw", "bestanddeel van een gebouw", "eerste ingebruikname" en "onroerende verhuur": zijn deze begrippen ook relevant voor de nieuwe optionele verhuur met btw?
 • Grondvoorwaarden en vormvoorwaarde voor de optionele belastingheffing
 • Uitgesloten huurders
 • Duurtijd van de optie
 • Uitzonderingen op de principiële vrijstelling voor onroerende verhuur
 • Terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen
 • Kortdurende verhuur
 • Verhuur van congres-, seminarie-, vergader-, beurs- en tentoonstellingsruimten
 • Verhuur van vakantieverblijven
 • Verhuur van sportinfrastructuur
 • De kortdurende verhuur van een gemeubelde zaal door een openbaar bestuur
 • Minimum maatstaf van heffing inzake de huurprijs
 • Herziening van de btw bij de verhuurder
 • Leegstand en huurvrije periodes: gevolgen inzake herziening?
 • Toepassingssfeer: nieuwbouw en vernieuwbouw
 • Onroerende financieringshuur en de optieregeling
 • Onroerende financieringshuur of onroerende leasing en verhuur van uit hun aard onroerende goederen: verlaagde btw-tarief
 • Terbeschikkingstelling van opslagruimte: onderscheid passief, actief of gecombineerd met andere diensten

Stefan Ruysschaert, is adviseur bij de FOD Financiën (AAF, dienst GO Antwerpen – expertise). Hij is docent BTW (UGent en FHS) en auteur van talrijke boeken en bijdragen in gezaghebbende tijdschriften.

Praktisch

Plaats: Het Boekenpodium, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen
Prijs: Regulier: € 150,- (incl. btw)

Broodjesbuffet & koffie vanaf 12.15 uur.

 

Registreer