Programma

Antwerpen, dinsdag 25 november 2014

12.15 u

Onthaal en registratie, broodjeslunch

13.00 u

Aanvang studiemiddag met de volgende onderwerpen:

 • Wanneer zijn openbare besturen btw-belastingplichtig en wanneer niet?
 • Wanneer is het oprichten van een autonoom gemeentebestuur interessant?
 • Economische activiteiten van openbare besturen voortvloeiend uit het nieuwe gemeentedecreet : externe verzelfstandiging?
 • Publiek-private samenwerking (PPS) : BTW-aspecten?
 • Criteria voor het belasten van de concessieovereenkomst met btw?
 • verkoop in automaten;
 • Btw-aspecten van subsidies?
 • Verlegging van de heffing?
 • DBFM-contract als afzonderlijke diensten of als complexe dienst?
 • DBFM(O) – het aspect “Operate” en de btw
 • Het DBFM- contract : een levering van een gebouw of het verrichten van werk in onroerende staat?
 • ...
14.30 u

Koffiepauze

14.45 u

Vervolg studiemiddag

16.00 u

Einde