Pop-up verhuur en kortdurende verhuur

Studienamiddag met Stefan Ruysschaert

Antwerpen, Het Boekenpodium, woensdag 17 oktober 2018, 13.00 uur tot 16.00 uur

Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor de huur van een pand in het kader van een pop-up. In de praktijk werd vaak de (in de rechtspraak ontwikkelde) rechtsfiguur van de “bezetting ter bede” gebruikt maar hierbij bestond het risico van herkwalificering naar een handelshuurovereenkomst, waardoor huurders potentieel voor 3 jaar gebonden waren en verhuurders voor 36 jaar. Pop-ups zijn uit hun aard evenwel tijdelijke handelszaken.

Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, dat op 1 september 2016 in werking trad, heeft hiervoor een oplossing gebracht door te voorzien in een specifiek huurregime voor pop-upshops in Vlaanderen.

De nieuwe regeling inzake optionele verhuur van gebouwen die in werking treedt op 1 januari 2019 voerde tegelijk een nieuwe regeling in voor kortdurende verhuringen, d.w.z. verhuringen die niet langer zijn dan 6 maanden.

Op deze studiemiddag analyseren we de kortdurende verhuringen vanuit juridisch en vanuit btw-standpunt. De kortdurende verhuur dient in de regel met btw belast te worden maar er zijn uitzonderingen.

Praktisch

Plaats: Het Boekenpodium, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen
Prijs: Early-bird: € 150,- (incl. btw), Regulier: € 175,- (incl. btw) inclusief het boek Pop-up verhuur en kortdurende verhuur (S. Ruysschaert) t.w.v. € 30,=

Broodjesbuffet & koffie vanaf 12.15 uur.

 

Registreer