PURPOSE in organisaties.

Why I lose my soul to the company…

Antwerpen, Het Boekenpodium, dinsdag 26 maart 2019, 14.00 uur tot 16.30 uur

De auteur, Jozef Van Ballaer, heeft zich in dit boek verdiept in wat Zingeving, of beter gezegd ‘Purpose’, in organisaties gestalte geeft. Dit vanuit het besef dat Purpose een enorme motivator kan zijn in de dynamiek van een bedrijf of organisatie. Of de organisatie privaat of overheid is, maakt voor deze universele problematiek verder niet uit.

Tijdens de lezing zal Jozef vanuit de meest in het oog springende actoren – de medewerker, de leider en de organisatie zelf – dit boeiende thema uitdiepen. De wisselwerking tussen het individuele, de medewerker, en de leiding of leider is uiteindelijk het spanningsveld waar de dagdagelijkse dynamiek of gedrevenheid uit voortkomt. Of we dit positief of negatief ervaren, is situationeel gebonden, de wetmatigheden zijn hierin dezelfde.

 

Dat de aanwezige (of niet aanwezige) ‘Purpose’ in ondernemingen uiterst belangrijk is, blijkt geen gratuite bedenking. Er staat namelijk veel op het spel. En wanneer het niet zo goed gaat, onderkent het boek scherp de mogelijkheid van burn-out. Dit als ‘Purpose’ ontbreekt of het Verhaal van de organisatie niet (meer) aanwezig is.

 

De lezing geeft meer dan een recente status van het onderwerp. De toehoorder hoort een ervaringsdeskundige die aanduidt waar de accenten dienen te liggen. Ook in het boek wordt er geregeld gerefereerd naar praktijkvoorbeelden en als extra wordt een handig model aangereikt. Een must voor wie zelf het model in de praktijk wensen om te zetten.

Purpose in organisaties

 

Praktisch

Plaats: Het Boekenpodium, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

 

Registreer