Programma

Gent, donderdag 28 mei 2015

8.30 u

Onthaal en registratie

9.30 u

Verwelkoming door prof. dr. G. Vermeulen, de voorzitter van de BLUS

10.00 u

Panel 1 – De rol van de overheidsactoren: toekomst van het Openbaar Ministerie en de onderzoeksrechter

Panelleden: Yves Liégeois – Eerste Advocaat Generaal Hof van Beroep Antwerpen
  Karel Van Cauwenberghe – Onderzoeksrechter te Antwerpen
  Adrien Masset – Universiteit van Luik
11.00 u

Koffiepauze

11.30 u

Panel 2 – De rol van de partijen: participatiegraad

Panelleden: Marc Neve – Advocaat Balie Luik
  Dirk Van Daele – Katholieke Universiteit Leuven
12.30 u

Lunch

13.30 u

Uiteenzetting beleidsvisie door de Minister van Justitie

14.00 u

Panel 3 – De onderzoeksdaden & controle van de regelmatigheid van de procedure

Panelleden: Martin Minnaert – Raadsheer Hof van Beroep Gent
  John Maes – Advocaat Balie Antwerpen
14.45 u

Koffiepauze

15.15 u

Panel 4 – De rationalisering van de strafprocedure

Panelleden: Joachim Meese – Universiteit Antwerpen
  Hans Rieder – Advocaat Balie Gent
  Christian De Valkeneer – Procureur Generaal Hof van Beroep Luik
16.00 u

Conclusie door prof. dr. Ph. Traest in naam van het onderzoeksteam

16.30 u

Receptie

17.30 u

Einde